Tipping personnel

Zavedenou formou odměňování jsou tzv. "tipy". V USA je tato forma jakýmsi nepsaným zákonem a je zcela automatická. Pro pozici assistant waiter je doporučena částka 2,-USD na hosta a den, což v závislosti od počtu Vaších hostů a doby plavby činní průměrně 1500,- až 3 000,-USD měsíčně. Obdobně je tomu i u číšníku v baru, kteří dostávají 13% z prodeje plus bonusy. Těmi se rozumí procentuelní odměna z prodeje např. značkového vína apod. Pro tyto pozice je ovšem podmínkou velmi dobrá znalost anglického jazyka, profesní zručnost a vystupování. Pozice kuchař je odměňována od 1000,- USD pro začátečníky a v závislosti od kvalifikace a zručnosti. U skutečných odborníků/šéfkuchařů/ jsou tyto hodnoty diametrálně odlišné - až několik tisíc USD. Zde je však zapotřebí opravdová profesionalita a velmi dobrá znalost angličtiny. Pozice fotografa - zde se mzda pohybuje okolo 1500,-USD a některé společnosti používají i bonus z dosažených výkonů. Opět i zde je angličtina podmínkou.

Non-tipping personnel

Druhá skupina pracovníků pracující za pevně stanovenou mzdu námořní společnosti, bez možnosti oficiálního spropitného. Jedná se především o jazykově slabší jedince, kteří ovšem po zapracování a zdokonalení se v jazyce mají po určité době šanci postoupit na vyšší a lépe finančně ohodnocenou pozici. Zde se jedná převážně o platy od 1 000,-USD.

Ze všech pozic je šance na postup. Potom jsou výdělky cca od 2 500,-USD a více..

Potřebujete poradit?

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo nejasnosti tak nás neváhejte kontaktovat pomocí našeho webového formuláře, emailem nebo telefonicky.